Styrelsen

STYRELSE

Ordförande: Pernilla Markström
Vice ordförande: Gunilla Holck-Clausen
Sekreterare: Astrid Egnell Kassör: Eva Kolbjer
Suppleanter: Antonia Fallgren och Lisbeth Tolfes