Styrelsen

STYRELSE

Ordförande: Pernilla Markström
Vice ordförande: Gunilla Holck-Clausen
Sekreterare: Ann Isaksson Kassör: Eva Kolbjer 
Ledamot: Astrid Egnell 
Suppleanter: Charlotta Rung, Sofie Aminoff